هیچ.همه چیز بود!

نه جایزه نوبل میگیرم

نه ، اسکار را خواهم برد
حتی سیمرغ بلورین فجر را هم به من نمی دهند
یا مدال های تقلبی مسابقات فوتبال مدرسه
حداقل تو پیش ام بمان
می مونی؟
+   شنبه بیست و سوم شهریور 1392    سید صالح موسوی  |